Zámky

 


Pro správnou funkci přístupového systému musíme zvolit správné ovládání dveří.

Existuje několik způsobů jak to provést:

elektromagnetické otvírače

Mmenší zabezpečení

Montáž do zárubní popřípadě proti zámku.

Při větších mezer mezi zárubněmi a křídle dveří se zvyšuji nebezpečí násilného otevření.

otvirac


samozamykací zámky elektromechanické

 

Vyšší zabezpečení

Pro zýšení zabránění neoprávněného vstupu doporučuji zámky neosazovat vložkou.

Splňují i požární předpis pro únik z prostor. Ven se zámek odemkne mechanicky pomocí kliky a i bez proudu.

Jedno bodové (jedno závorové)


Montáž do dveř. Je nutné předělat celý stávající motážní otvor pro zámek (tento je větší)

Tento typ zámku se sám zámkne p o uzavření dveří. Zámknutím se myslí vytažením a zaaretiváním hlavní závory; západka je také zaaretována a tvoří pomocný (druhý) bod zamčení.

video - ukázka funkce samozamykacího zámku - jednobodový

samozmyk1Tří bodové (tří závorové)Tvarově je podobný jednobodovému, ale má ještě táhla nahoru i dolů. Na každém má další závory.

Montáž do dveř a i zárubní.

Dveře - je nutné předělat celý stávající motážní otvor pro zámek (tento je větší); dále je nutné vytvořit otvory pro horní a spodní závoru a pro motor.

Zárubně - je nutné vytvořit také otvory pro horní a spodní závory

Vyšší zabezpečení. Zámek se po dovření dveří sám mechanicky zamkne.


tribodzamek

video - ukázka funkce samozamykacího zámku - tříbodový

 

 


tel.:   604 681 946                                        mail:   info@jiridovrtel.cz