Systémy 

Pro potencionálního zákazníka je zajímávé určit spíše vzhled než vlastní systém. Proto Vás nebudu unavovat podrobnostmi o systémech

Dále je dobré uvážit zda vyměnit i stávající vedení. To ale nelze použít vždy. Příčiny mouhou být různé a je dobré to posoudit ještě před zakázkou. Toto totiž velmi ovlivňuje cenu.

Doporučuji spíše konzultaci.

 

Systémy domácích telefonů se dělí na:

 

1. Audiotelefony


 

   Analogové systémy

 

            A ty se dále dělí podle počtu vodičů na :

                                 - Systémy 4+n

                                 - Systémy 1+n 

 Důležitá je volba systému domácích telefonů a to zda 4+n nebo 1+n 
Každá tato varianta se hodí na něco jiného. 
Toto rozhodnutí je na montážní firmě a to na základě jednotlivých Vašich požadavků. 
Např. zda se jedná o rekostrukci stávajících sítí nebo nová instalace. 
Po určení systému lze začít instalační práce. 

Rozdíly mezi analogovým systémem 4+n a 1+n

 

4+n

3 - vodiče - základní vedení pro komunikaci 
1 - vodič - pro otevření dveří 
1n- vodič - pro zvonění 
Z tohoto důvodu lze použít i bzučák instalovaný v telefonu 
pro zvonění nebo samostatný zvonek. 
U této soustavy lze použít i vyzvánění melodické.

1+n

2 vodiče - po těchto vodičích je provozována komunikace, zvonění i otvírání dveří 
U této soustavy je jen vyzvánění melodické.
Pozor 
U tohoto rozvodu nelze použít klasický zvonek!

 

   Digitální systémy

Tyto systémy pracují již na základě zběrnice (dva vodiče). Jednotlivé stanice se již jednoduše připojují na tuto sběrnici.

Dá se mluvit o úspoře vodičů, ale ta je vykompenzována vzhledem k vyšší pořizovací ceně systému.

Systém je zajímavý až od velikého počtu účastníků (cca 20 přípojek). 

 

 

 2. Videotelefony

Tento systém doporučuji spíše ve verzi digitální.

V tomto případě je možné i oasadit v systému jak videotelefony tak i jen audiotelony. 

Vodiče pro tento systém je dobré (spíše nutné!) použít nové.

Pozor upozornění !

Kamera, která je v tablu, má vertikální úhel 46°  a   horizontální úhel je 60°.

Z tohoto důvodu je častý pohled na monitoru  jen na část žádoucího pohledu. 

Nelze nastavit výšku tabla tak, aby byl záběr uspokojivý pro každý případ.

uhelkamery

U několika systému lze do systému zapojit i venkovní kameru s lepším pohledem na vstup.

 Závěrem 

Velmi doporučuji zvážit Videotelefon. Cena je podstatně vyšší a u hodně zákazníků nesplní očekávání.

 

 

 

Vzhledově i funkčně jsou komponenty na tyto systémy na první pohled stejné. Proto v galerii neni zmínka zda je na analog či digitál. 

 

 

 


tel.:   604 681 946                                        mail:   info@jiridovrtel.cz