Způsob programování

 

  •  kartami (čipy)

 

verze č.1

Autonomní systém
Programování pomocí tzv. programovacích karet.
To znamená, že uživatelské karty se do systému vkládají pomocí programovací karty. Ubírání karet je stejným způsobem, ale musíte tu kartu kterou chcete odebrat ze systému mít u sebe. V případě ztráty karty či její neodevzdání, se musí provést smazání všech karet a pak znovunačtení zbývajících karet. Už na základě tohoto popisu lze usoudit nevhodnost tohoto typu programování pro systémy s častou změnou čipů.
Velkou výhodou je cena - je to nejnižší možná aplikace, nemusí mít vše co systém spojuje s počítačem. (SW, převodníky, programovací čtečku k PC, kabeláž k centrálnímu ovládání).

verze č.2

Základní-první programování je také pomocí tzv. programovacích karet.Toto je pouze naprogramování vlastního systému do čtečky.

Každá povolená účastnická karta při prvním přiložení se načte do čtečky.
Pokud tuto kartu někdo ztratí, bude mu vydána nová karta. Tato při prvním přiložení ke čtečce se aktivuje a zároveň zakáže ztracenou kartu. Na tu už se nikdo do objektu nedostane.

Takže je vidět výrazné zlepšení obsluhy systému.

Předpokladem je ovšem vedené databáze čipů k jednotlivým čtečkám.
Tuto službu běžně provádíme. Odpadne nutnost příslušenství k PC

  •  pomocí SW

Tento způsob je velmi efektní. Dá se ním nezávisle programovat přístupové čipy do systému z jednoho místa i na více dveří. Pro mazání čipů není zapotřebí mít daný čip fyzicky u sebe (nevadí ani ztracený čip).

 

systém č.1

Systém je především určen pro řešení bytových družstev, společenství vlastníků.
Je stavebnicový a dá se postupně rozšiřovat do té nejluxusnější varianty bez nutnosti měnit základní díly.

začnete s autonomním systémem - nejlevnější varianta
další stupeň - zakoupíte programovací SW
programovat nyní můžete už přístupy bez nutnosti přítomnosti čipů, ale musíte být připojeni kabelem k jednotlivému systému(bytovému domu),
posledním doplněním je instalace GSM modemu pro jednotlivé změny pomocí sítě GSM

systém č.2

V tomto systému lze vytvářet i časová okna kdy čip bude pro otevření dveří nefunkční. Čipu lze přiřadit i několik těchto pásem. Dále lze sledovat průchody na jednotlivých přístupových místech. Systém to zaznamená do paměti i s časem a datem. Toto lze i zpětně vyhledat.

Tento systém lze také napřed použít jako autonomní a pak dokoupit SW pro lepší programování ale nelze dálkově programovat pomocí GSM

 Jsme schopný, po dohodě, Vám provádět zprávu systému. V tomto případě nepotřebujete převodníky a j.

 

Ukázka okna SW

hlavni okno vypis pruchodu casovy plan

 

 

 


tel.:   604 681 946                                        mail:   info@jiridovrtel.cz