Přístupový systém

Tyto systémy slouží pro umožnění oprávněného vstupu do prostor. Tato funkce je v součinnosti s různými zábranami, které je možné oládat elektricky.

Těmito zábranami mám na mysli různé druhy zámků závor nebo turniketů.

Vlastní identifikace je provedena pomocí přiložením čipu na čtečku.

Při oprávněném vstupu je vyslán impuls pro otevření do dveří.

 

 

Přístupový systém - podrobněji

 

K čemu slouží?

Tento systém slouží

k regulování přístupu do jednotlivých prostor

lze regulovat i čas průchodu a to i s možností omezení v jednotlivé dny


Jaké jsou výhody?

Jediný kdo může vydat povolení ke vstupu na jeden čip je majitel.

Pomocí SW lze zavést čip do systému.

Do systému může majitel povolit čip vydaný i někým jiným pro jiné účely (např. děti v jídelně atd.). Podmínkou je shodnost typu čipu.

Okamžité zakázání čipu.

 

Jaké jsou nevýhody?

Lze vytvořit kopie čipů neprávněnou osobou. Pro systém se to jeví jako jeden čip.

Jaké jsou další možnosti ?

U většiny systémů  je již standardem paměť průchodů se záznamem data a času. To lze využít  i k identifikaci zkopírovaného čipu.

Další možnost je ve spojení s kamerovým systémem pořídit záznam průchodů dveřmi.

 

Závěr.

Navrhování přístupových systémů je nutné sladit s požadavky zákazníka.

Proto Vám rádi pomůžeme.

 

méně podrobně

 


tel.:   604 681 946                                        mail:   info@jiridovrtel.cz